Srinivas Avasarala & Vijay Sai Vijay Sai & Srinivas Avasarala Karina Shah