Venkatesh & Meghana Naidu - Adavari Matalaku Ardhale Verule Venkatesh - Adavari Matalaku Ardhale Verule Trisha & Venkatesh - Adavari Matalaku Ardhale Verule