Sandeep Shukla, Sara Khan Shweta Khanduri Angad Hasija, Sara Khan