Kavi Shastri, Anindita Nayar, Vega Tamotia, Vir Das Shivangi R Kashyap Kavi Shastri, Anindita Nayar, Vega Tamotia, Vir Das