Gaurav Jai Gupta’s Show at Lakme Fashion Week Summer/Resort 2013 Gaurav Jai Gupta’s Show at Lakme Fashion Week Summer/Resort 2013 Natasha Ramachandran