Kavita Kharayat Krishna Mehta Show at Lakme Fashion Week Winter/Festive 2012 Krishna Mehta Show at Lakme Fashion Week Winter/Festive 2012