Vrinda Rai & Aishwarya Rai Bachchan Aishwarya Rai Bachchan & Vrinda Rai Aishwarya Rai Bachchan & Vrinda Rai