Govinda, Pony Verma, Prakash Raj Amita Pathak Shama Sikandar